Hyresvillkor

HYRESVILLKOR                       

1. INLEDNING

Lilla Huset i Småland, Susanne Pilarp, Hörda 54, SE-34152 Lagan är enbart kontraktsförmedlare mellan uthyraren och hyresgästen. Ansvaret är begränsat till förmedlingsarbetet. Du måste vara 18 år eller äldre för att göra en bokning.

2. HYRESPERIOD

Innan du anländer får du information om hur du hämtar nycklarna. Ankomst får ske tidigast kl. 16.00 på ankomstdagen och avresa får ske senast kl. 10.00 på avresedagen.

3. SEMESTERBOSTADEN
3.1. Användning av fritidshuset

Fritidshuset får endast användas för semester om inte något annat har överenskommits med oss. Om vi eller uthyraren misstänker att handlingar begås som strider mot gällande lag, våra riktlinjer, allmän ordning eller anständighet har vi och/eller uthyraren rätt att få tillträde till fritidshuset. Om misstanken bekräftas har vi rätt att säga upp avtalet och avvisa personen/personerna i fråga från fritidshuset med omedelbar verkan och utan återbetalning av hyran.

3.2. Deposition

Ofta begär husägaren en deposition vid ankomsten. Summan kan variera och anges i hyreskontraktet. Deposition betalas tillbaka förutsatt att stugan lämnas städad och utan skador. Vi kräver att du har en egen ansvars- hemförsäkring där rättskydd ingår.

3.3. Städning

En grundlig städning måste göras före avresa. Om detta inte är gjort ser vi oss tvungna att debitera en städningsavgift. Här gäller ett minimibelopp på 1500 SEK. Vissa fritidshus erbjuder möjlighet att köpa till slutstädning och vissa kräver obligatorisk städning. Kostnaden för detta betalas direkt till uthyraren vid ankomst. Fråga vid bokning om ni önskar boka städning.

3.4. Förbrukning

Normalförbrukning av el och vatten ingår om det inte är specificerat att det inte ingår.

3.5. Antal gäster

Fritidshuset får endast vara bebott av högst det antalet personer (inklusive barn i alla åldrar) som angetts vid bokningstillfället och som står angivet i hyreskontraktet. Om fler än det maximala antalet personer bor i fritidshuset eller om du slagit upp tält eller parkerat husvagnar på tomten så har vi och/eller uthyraren rätt att be de extra personerna lämna fritidshuset utan förvarning. Om inte begäran hörsammas har vi rätt att säga upp avtalet och alla boende är skyldiga att lämna semesterbostaden utan återbetalning.

3.6. Fritidshusets standard och utrustning

Ett fritidshus är ofta enklare än ditt vanliga hem. Möblerna kan vara omoderna. Bäddarna kan vara av det enklare slaget, så om det är viktigt – fråga vid bokningen vad det är för typ av sängar. Köket är endast utrustat för normalt dagligt bruk. Porslin och bestick är inte alltid av samma sort. Garderober och förvaringsmöjligheter kan vara få eller inte alls finnas. Tillgången till vatten kan vara begränsad. Det kan förekomma att sovrummen inte har dörrar. Det kan vara ett draperi eller inga dörrar alls. Madrasser, täcken och kuddar finns i fritidshuset. Lakan och handdukar måste medtagas om det inte i beskrivningen står att man kan hyra eller att de ingår.

3.7. Husdjur och allergier

Om det står i stugbeskrivningen ”Husdjur välkomna” innebär det att 1 husdjur är tillåtet. Om ni vill komma med fler än ett husdjur, får detta endast ske efter medgivande från uthyraren. Rökning är ej tillåtet och stugorna är inte allergisanerade.

3.8. Internet

Internet kan tillhandahållas i fritidshuset om det finns beskrivet i stugbeskrivningen. Åtkomsten är beroende av tillgänglighet och nätverksförhållanden och kan inte garanteras. Internetåtkomsten måste användas i enlighet med relevanta lagar.

3.9. Båtar

Om en båt ingår i hyran så är du ansvarig för att båten används på ett korrekt sätt. Innan du använder en båt behöver du bekanta dig med tillämpliga lagar och förordningar i området och följa dem samt andra anvisningar som ges av oss eller uthyraren. Varken vi eller husägaren kan hållas ansvariga för olyckor, skador eller personskador i samband med användning av en båt.

3.10. Laddning av elfordon

Laddning av elfordon är endast tillåten om fritidshuset är utrustat med en laddningsstation eftersom laddning från ett vanligt uttag kan orsaka överhettning, skador på de elektriska installationerna och potentiell brand.

3.11. Avstånd

Alla avståndsuppgifter är uppskattade och alltså inte exakta.

4. PRISER OCH BETALNINGAR
4.1.

Bokning av hyresobjekt är bindande vid det tillfälle dellikvid har betalats. 

4.2.

Vi skickar ett hyreskontrakt till dig via e-post i samband med att du bokar ditt boende hos oss. Hyreskontraktet innehåller betalningsinformation.

4.3. Priser

Våra priser är angivna i SEK och exklusive avbeställningsskydd. 

4.4.

För bokningar som görs mer än 42 dagar före hyresperiodens början gäller följande:

a) Dellikviden på 25 % av det totala hyresbeloppet betalas senast 10 dagar efter att ni har erhållit bokningsbekräftelsen och hyreskontraktet.

b) Slutlikviden på 75% av det totala hyresbeloppet måste vara oss tillhanda senast 6 veckor innan ankomst.

4.5.

För bokningar som görs mindre än 42 dagar före hyresperiodens början gäller följande:

Det totala hyresbeloppet behöver betalas omedelbart och måste vara oss tillhanda senast 1 dag efter det att bokningen har gjorts.

4.6. Sen betalning

Var vänlig betala i tid annars har vi rätten att säga upp avtalet. Vid alla betalningar ange objektnummer och ert namn.

4.7. Utlandsbetalningar

Vi ber er göra en avgiftsfri girering. Alla extra kostnader som uppstår vid en utlandsbetalning betalas av er. 

5. AVBOKNING

Vid avbeställning oavsett tidspunkt sker ingen återbetalning.

6. SKADOR

Under hyrestiden ansvarar hyresgästen för alla skador och förluster på hyresobjektet som han orsakat. Hyresgästen måste vid ankomsten förvissa sig om att huset är i ordentligt skick och annars direkt vid ankomst göra en skriftlig reklamation till uthyraren med kopia till Lilla Huset i Småland.

7. FEL OCH KLAGOMÅL
7.1 Husets skick

Lilla Huset i Småland ansvarar för riktigheten av uppgifterna på hemsidan. Eventuella ersättningsanspråk som avser husets skick eller inventarier i fritidshuset (tex. dålig rengöring, defekta elapparater osv.) kan bara ställas direkt till uthyraren.

7.2 Ersättningsanspråk

Alla ersättningsanspråk måste anmälas senast 2 mån. efter hyrestidens utgång. Lilla Huset i Småland ansvarar inte för indirekta skador och förluster och den maximala skadeståndsskyldigheten är begränsad till det erlagda hyresbeloppet.

8. FORCE MAJEURE

Vid omständigheter, som inte kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående, hotar eller förhindrar uthyrningsperioden till följd av force majeure (t.ex. extraordinära väderförhållanden, lockout, oroligheter, krig, miljöföroreningar, epidemier och pandemier samt stängda gränser) kan inte Lilla Huset eller uthyraren ställas ansvarig eller vara skyldiga till ersättning.

9. YTTERLIGARE INFORMATION

Vi har förmedlat informationen på vår webbplats så korrekt som möjligt. Eftersom fritidshusen är privatägda kan informationen som ges ändras. Vi ansvarar inte för sådana ändringar.

10. INTEGRITET

Se vår integritetspolicy som förklarar hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Genom att genomföra en bokning och skicka dina personuppgifter till oss godkänner du att vi använder uppgifterna på de sätt som anges i vår integritetspolicy. Det inkluderar att dela dina personuppgifter med uthyraren i syfte att genomföra bokningen.

© Copyright februari 2024