Betalning

Bankuppgifter för inbetalningar till Lilla Huset i Småland

För betalningar inom Sverige:

Bankgiro: 5526-1226

För utlandsbetalningar:

IBANNUMMER: SE64 6000 0000 0002 2130 7508

SWIFT/BIC: HANDSESS

Bankuppgifter:

Handelsbanken, Box 804, SE-34118 Ljungby